دانلود کتاب ژان مقدس کشتارگاهها اثر برتولت برشت ترجمه ابوالحسن ونده ور

 

 ترجمه ی آثار برشت در سراسر دنیا رنجی را که من متحمل کرده ام متحمل خواهند شد و بار مسولیت سنگینی را به خاطر ترجمه او به دوش خواهند کشید.
ترجمه آثار برشت به ویژه سوده هایش که خود آنها را نظم می خواند نه شعر آسان نیست.
خصوصا به زبان فارسی زیرا با حال و هوای فرهنگ شعری ما سازگار نیست.
فرهنگ شعری ما پیوسته به جست و جوی اندیشه های والا و لاجرم زبان بسیار پیراسته و دور از دسترس توده ها بوده است و به ناگزیر ابزارش واژه های سنگین و آهنگین .فاخر.ادیبانه.گزیده و اغلب به دور از زبان مردم کوچه بوده است.
کم یا بیش هیچ شلعر برجسته ای از وآزه های کوچه بازاری و غیر ادیبانه به منظور تبیین گوشه ای از زندگی این مردم بهره نمی جسته است و اگر چنین هم بوده ما برحسب عرف و عادت اصولا آن را به حساب شعر نیاورده ایم
و بدین خاطر نیز در طول تاریخ زبان توده ها را در شمار زبان ادب محسوب نداشته و هیچگاه آن را لایق بحث و فحص و اعتنا ندانسته ایم.

 در حالی که سروده های برشت برخلاف چنین تلقی ای مملو از کلمات و واژه هایی است که از زبان مردم کوچه و بازار برگزیده و در قالبی خاکی و زمینی با کاربردی اجتماعی فرو ریخته است و استادی او در این کار چندان است که بسیاری از منتقدان این توانایی اورا با اعجاب ستوده اند.

برشت شیفته آدمهای ساده و بی پیرایه بود و آثارش را درباره ی همین افراد و نیز به خاطر آنان نوشته است.
او همیشه میل داشت که آثارش وسیله یی برای نشر اندیشه و عقاید باشد و خواننده و تماشگر ساده او بتواند آن را درک کند و نیز به همین خاطر بود که بر علیه تمام آثار گزافه آمیز و فاخر شعر و زبات تیاتری المان قیام کرد و در جهت نفی و طرد محتوای آثار و زبان مطنطن و رسمی نویسندگان و رسمی نویسندگان و شعرایی چون گوته و شیللر برامد

 

برای خرید کتاب ژان مقدس کشتارگاهها اثر برتولت برشت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 و حتی در آثار خویش نیز جای جای چه بصورت علنی و چه بطرز ضمنی انها را مورد هجو و تخطئه قرار داد.
هم چنان که یکی از هدف های مشخص کتاب ژان مقدس تخطئه و هجو تئاتر کلاسیک المان بویژه دوشیزه اورلئان شیللر و همچنین فاوست گوته است.
در نخستین بخش این اثر مشاهده می کنیم که سلاطین گوشت و قصابان کشتارگاه های شیکاکو هم به زبان شعر و با بیان بر طمطراق و پر سوز و گداز قهرمانان آثار شیللر و گوته سخن می گویند

 

دانلود کتاب ژان مقدس کشتارگاهها