کتاب نمایشنامه شیطان و خدا که به دست ژان پل سارتر نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و هفتاد و شش صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. شیطان و خدا نوشته ای از ژان پل سارتر یکی از فلاسفه و اگزیستانسیالیست و داستان نویس و نمایش‌نامه نگار و منتقد اهل فرانسه می باشد. که اولین دفعه در هفت ژوئن هزار و نهصد و پنجاه و یک در تئاتر بسیار زیبا آنتوان به روی صحنه آمد و در آن سال به طور کتاب به چاپ رساند.برا آنکه کاری مهم انجام داده باشد که در انزوا و به دور از جامعه انسانی انجام گرفته است. صوانح و رویدا در آلمان زمان رنسانس است که در آن زمین‌داران با زمین‌داران و روستائیان با زمین‌داران جنگ می کنند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیطان و خدا اینجا کلیک نمایید

کتاب شیطان و خدا

 

دانلود کتاب نمایشنامه شیطان و خدا