کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی که توسط محمد رضا پهلوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیصد و چهل و پنج عدد است.مشخص نمی باشد که چه شخصی اولین دفعه این اثر را به زبان فارسی ترجمه کرده است ولی این نوشته هم چنان با ترجمه ی کامل حسین ابوترابیان در بازار کتاب موجود و قابل تهیه می باشد. انسر تو هستوری اسم کتاب خاطراتی اثر محمدرضا پهلوی که آخرین شاه ایران می باشد که در واقع به زبان فرانسه و بعد از اتفاقات و رویدادهای انقلاب اسلامی ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت نوشته و بعداً به زبان انگلیسی و زبان فارسی ترجمه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی تماس بگیرید

دانلود کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلویدانلود کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی

 

برگرفته از سایت مای بوک