دانلود کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی

کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی که توسط محمد رضا پهلوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیصد و چهل و پنج عدد است.مشخص نمی باشد که چه شخصی اولین دفعه این اثر را به زبان فارسی ترجمه کرده است ولی این نوشته هم چنان با ترجمه ی کامل حسین ابوترابیان در بازار کتاب موجود و قابل تهیه می باشد. انسر تو هستوری اسم کتاب خاطراتی اثر محمدرضا پهلوی که آخرین شاه ایران می باشد که در واقع به زبان فرانسه و بعد از اتفاقات و رویدادهای انقلاب اسلامی ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت نوشته و بعداً به زبان انگلیسی و زبان فارسی ترجمه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب پاسخ به تاریخ