کتاب برگی از تاریخ جنوب ایران در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده و توسط سید عامر هاشمی نوشته شده است.که با زبان فارسی نوشته شده و دارای تعداد صد و سی و سه صفحه می باشد. کتاب موجود با محتوای صد و هشت گزارش و مقاله درمورد وضعیت و حال بنادر و جزیره های خلیج فارس و دریای عمان می باشد. که در کل از شصت نسخه انتشارات هفتگی حبل‌المتین چاپ کلکته در ارتباط با سالهای هزار و نهصد و بیست و چهار و هزار و نهصد و بیست و پنج میلادی مطابق با هزار و سیصد و سه و چهار هجری شمسی جمع شده است. از آن رو که این مقالات و گزارشات مُستند و اتفاقات انجام شده هفتاد سال پیش این مناطق را تا اندازه ی بسیاری قابل لمس می نماید .برای خرید کتاب برگی از تاریخ جنوب ایران با ما تماس بگیرید و برای دانلود این کتاب به ادامه مراجعه کنید.

دانلود کتاب برگی از تاریخ جنوب ایران

 

برگرفته از سایت مای بوک