کتاب ریشه مشترک توسط رویان صولتی نوشته شده است.که با زبان فارسی نوشته شده و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه می باشد. اثر ریشه مشترک به طور مجانی واسه ی مصرف نمودن مطالعه کنندگان ایجاد شده است. این نوشته واسه ی شخصی که اصرار بر این دارد ایمان داشته باشید واقعیت آن چیزی می باشد که در نوشته های درسی مطالعه نموده و داخل فیلم ها نظاره کرده است .کسی که متفاوت بودن بین فانتزی و واقعیت را ندانسته یا خواهان این نیست که آن را باور کند.کسی که علاقه ندارد با ایده های نو و تازه روبرو شود.شخصی که تحمل گوش دادن به نظرات بر ضد خود را ندارد و هم اکنون علم و تفکرات خود را جامع ترین می داند و در کل فردی که حقیقت را دوست ندارد و نمی خواهد نوشته شده باشد. نویسنده اینگونه انسانی را مجبور به مطالعه ی این اثر نمی کند.برای خرید کتاب ریشه مشترک با ما تماس بگیرید و برای دانلود این کتاب به ادامه مراجعه کنید.

دانلود کتاب ریشه مشترک

 

برگرفته از سایت مای بوک