کتاب کابالا و پایان تاریخش توسط مرتضی رضوی نوشته شده است.که با زبان فارسی نوشته شده و دارای تعداد ششصد و پنج صفحه می باشد. تاریخ ادیان تاریخی تحلیلی نمی باشد و شرح و توضیحات است و خود این تاریخ در گیر و دار کابالیسم می باشد. داروینیسم هم برنامه ای از نواحی و مناطق ابلیس می باشد نه یک اندیشه ی فرضی علمی. کابالیسم خود یک دین می باشد.تمام دین شناسان غیرشیعه درگیر کابالیسم می باشند.کابالیسم با گنده نمودن آدمها او را حقیر و کوچک نموده است . اتفاقات متمرکز را در مقابل پیامبران و امامان صورت دادند و راه انداختند.مدیریت کردن این عوامل و اتفاقات با شخص خود شیطان می باشد او تنها وسوسه نمی نماید و بلکه تمام چیزای وجود داشته را خراب و سست می کند. کابالا را با نام دروغ عرفان یهود خوانده و برخی از اصول آن را به سه هزار و چهارصد سال قبل یعنی دوران حضرت موسی نسبت داده اند. برای خرید کتاب کابالا و پایان تاریخش با ما تماس بگیرید و برای دانلود این کتاب به ادامه مراجعه کنید.

دانلود کتاب کابالا و پایان تاریخش

 

برگرفته از سایت مای بوک