کتاب جنبش‌بزرگ‌طبرستان که توسط بهمن انصاری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و هشت صفحه است. ایرانی ها بعد از دو قرن سکوت نمودن و شوکی که برگرفته از حمله ی عربها بوده است به خود آمده و از خواب نادانی بیدار شده اند. جنبش های بسیار وسیعی برای احیا نمودن پادشاهی ایرانی و جدا شدن از یوغ عربها شروع خواهد شد. بابک خرم دین داخل آذربایجان و مازیار و مرداویج در طبرستان و یعقوب لیث صفاری در سیستان و در آخر برادران بویه که آن ها همچنان از مردمان طبرستان بوده اند.در وقت های زمانی بسیار نزدیک و کنار هم قدرم بر احیا نمودن پادشاهی ساسانی بر می دارند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنبش‌ بزرگ‌ طبرستان اینجا کلیک نمایید

دانلود کتاب جنبش بزرگ طبرستان

 

برگرفته از سایت مای بوک