کتاب تاریخچه حروف الفبای ایرانی که توسط بهمن انصاری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است. تحقیقات و پژوهش هایی درمورد حروف الفباهای باستانی ایران که از جمله میخی و اوستایی و پهلوی و مانوی بوده است.و مسیر به وجود آمدن آن و تبدیل شدن به خط و الفبای فارسی وجود داشته ی حال حاضر که به دروغ الفبای عربی اسم داده شده است. هم اکنون حروف الفباهای مانوی و پهلوی و اوستایی که به طور کامل داخل این اثر آورده شده می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخچه حروف الفبای ایرانی اینجا کلیک نمایید.

دانلود کتاب تاریخچه حروف الفبای ایرانی

 

برگرفته از سایت مای بوک