کتاب کوروش هخامنشی سازنده یا ویرانگر ایران که توسط بهمن انصاری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است. در این اثر و نوشته به تحقیق و پژوهش نمودن درمورد رفتارها و جنایاتی درباره ی کوروش هخامنشی خواهیم پرداخت و نکته هایی را خواهیم گفت و از آنها صحبت می نماییم که برخی از محققان در قرن اخیر واسه ی استفاده کردن ابزاری از اسم کوروش کبیر تعمدا آنها را مخفی نگه داشته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوروش هخامنشی سازنده یا ویرانگر ایران تماس بگیرید.

 دانلود کتاب کوروش هخامنشی سازنده یا ویرانگر ایران

 

برگرفته از سایت مای بوک