کتاب شکنجه و امید که توسط احسان طبری نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و یک صفحه می باشد.احسان‌الله طبری متولد شده در سال هزار و دویست و نود و پنج در شهر ساری می باشد . او معروف به احسان طبری و در بین افراد و علاقه مندان حزب توده به دوست و رفیق طبری نگارنده و نظریه‌پرداز مارکسیست و یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب توده ایران در سال‌های انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت ایران بوده است. او از اولین سال‌های سی خورشیدی تا سال هزار و سیصد و شصت و دو که در زندان‌ حکومت جمهوری اسلامی ایران به سر میبرد و یکی از بانفوذترین و مشهور و سرشناس ترین افراد نظری حزب توده ایران شناخته شده است. احسان طبری در شب شش و یا هفت اردیبهشت سال هزار و سیصد و شصت و دو گرفته و به زندان انتقال پیدا کرد . داخل زندان‌های جمهوری اسلامی به ناچار به اقرار تلویزیونی پرداخت. در آخر احسان طبری بعد از سال‌های بسیار زیاد در زندان و شکنجه های فراوان در بیرون از حبس در سال شصت و هشت به مرگ طبیعی از دنیا رفت . این نوشته اثری فلسفی و شاعرانه برای ذکر رنج ها و حسرت یک انسان می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شکنجه و امید تماس بگیرید.

دانلود کتاب شکنجه و امید