دانلود کتاب زندگانی شاه عباس اول اثر نصرالله فلسفی

 

کتاب زندگانی شاه عباس اول که توسط نصرالله فلسفی نوشته شده است.که دارای پانصد و سی و هشت صفحه می باشد. نویسنده نصرالله فلسفی از تاریخ دانان و نگارنده ها و مترجمان معاصر مشهور و سرشناس ایرانی می باشد.نصرالله فلسفی پس میرزا نصرالله خان سوادکوهی مستوفی که از مستوفیان داخل دربار قاجار بود در نه آذر هزار و دویست و هشتاد داخل تهران به دنیا آمده است. درس اولیه ی خویش را داخل مدرسه‌های اقدسیه و آلیانس و دارالفنون یادگیری کرد و پس از گذشت زمانی در وزارت پست و تلگراف به کار نمودن مشغول گشت. فلسفی از دوران جوانی دوستدار برگرداندن اثرهای ادبی بود و در اول چندین اثر کوتاه از موریس لبلان را داخل روزنامه ی مرد آزاد به طور پاورقی به انتشار رساند. طمانی نگذشت که به سبب توجه و رعایت امانت در ترجمه در کنار بهترین ترجمه کنندگان زبان فرانسه دوران خود جای گرفت . او در سال هزار و سیصد و هفت چند ماهی در وزارت دادگستری مشغول شد و در آخر به وزارت فرهنگ انتقال یافت . از سال هزار و سیصد و هفت داخل مدرسه های راهنمایی تهران به درس دادن تاریخ و جغرافیا و علوم ادبی اشتغال پیدا کرد و با پایه گذاری دانشگاه تهران به صمت استاد به درس دادن تاریخ قبل از اسلام در دانشکده ادبیات پرداخت. برای خرید کتاب زندگانی شاه عباس اول به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب زندگانی شاه عباس اول