کتاب تاریخی ایران در زمان ساسانیان نوشته شده توسط آرتور کریستین سن و ترجمه شده به زبان فارسی می باشد.ایران در زمان ساسانیان اسم اثری از کریستن‌ سن که از ایران‌شناسان و لغت‌شناس دانمارک بوده است. نوشتن این کتاب سی سال طول کشید. اثر در سال هزار و نهصد و سی و پنج منتشر شده است.در نگاشتن این اثر به طور تقریبی همه ی منبع های کهن و جدید یونانی و رومی و سریانی و ارمنی و عربی و علل خصوص اثرهایی که در دو سده ی اخیر تا وقت تالیف و اتمام آن به دست خاورشناسان و محققان اثرهای باستان نوشته شده است. از دید و نگاه نقد نگارنده سپری شده‌ است. این اثر را غلامرضا رشید یاسمی به فارسی برگردانده است و به دست انتشارت امیرکبیر منتشر شده می باشد. از تازگی‌های این اثر که نگارنده خبرها و اصطلاحات کهن را به صورت عمومی به شکلی آورده‌ است که در نوشته های اوستایی و پهلوی دیده شده است. یا آداب و مقررات زبان‌های قدیم اینگونه ایجاد می‌کرده است.در این اثر بسیار آموزنده درمورد زمان تاریخ ایران ساسانی تا هجوم و یورش اعراب و شیوه و طرز دولت و ملت در دوران ساسانیان است.در زمان ساسانيان مردم به چهار دسته اجتماعي بخش شده بودند. برای خرید کتاب ایران در زمان ساسانیان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ایران در زمان ساسانیاندانلود کتاب ایران در زمان ساسانیان