دانلود کتاب فارسنامه اثر ابن بخی

 

کتاب فارسنامه به نوشته ابن بلخی می باشد.که به دست گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسون تصحیح شده است.و در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج داخل تهران چاپ شده است.فارسنامه اثریست که گرداگرد تاریخ و جغرافیای پارس در زمانه ی اول سده ششم هجری قمری نگاشته شده‌ می باشد. اسم نگارنده ی این اثر آشکار نمی باشد و اما نگارنده خود در مقدمه نوشته نسب نیایش را از بلخ و خویشتن را متولد شده و پرورش یافته در پارس ذکر مینماید. فارسنامه ناصری کتابی در حوزه تاریخ و جغرافیای فارس که در فاصله سال‌های هزار و سیصد تا هزار و سیصد و یازده هجری قمری به درخواست ناصرالدین‌شاه حسن فسائی آن را به رشته تحریر درآورده‌است.از این رو به طور معمول از او با اسم ابن بلخی ذکر کرده است. قسمت جغرافیای فارس‌نامه به موجب معلومات و دانسته هایی که در آن پیدا شده و به دست محققان و پژوهنده ها قرار دارد خیلی با ارزش است. قسمت تاریخ اثر به صورت عمده مطابق با تاریخ قبل از آنها است. هرچند برخی اوقات اطلاعات اضافی در آن پیدا می‌شود. قسمت تاریخ این ارزش را داشته که اولین نوشته پیرامون تاریخ ایران به زبان فارسی می باشد که در دستان ما قرار داده شده است. برای خرید کتاب فارسنامه به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب فارسنامه