کتاب تاریخ وهابیت که توسط ایوب صبری نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و دو صفحه می باشد.متاسس مکتب وهابیت محمدبن عبدالوهاب داخل شهر عیینه از سرزمین نجد قرار گرفته در عربستان سعودی بع دنیا آمده است .زیادتر از سیصد سال می باشد که اجتماع بزرگ اسلامی با پدیده­ای به اسم وهابیت روبرو شده که پیامدهای جبران­ ناپذیر این­ گروه سالهای زیادی است جهان اسلام را مورد تهدید قرار داده است. تفکرات نوظهور و بدعت­ گذار وهابی بر پایه عقیده های وجود داشته در فقه حنبلی در قرن چهارم هـ.ق. تشکیل شد که با حلول تعاریف سلفی داخل قرن هشتم هجری قمری احیاء شده و در قرن دوازدهم هجری قمری سازمان پیدا کرد و در قرن چهاردهم این مکتب وسیله ای به عنوان کالای سیاسی از نقطه ­ای به نقطه دیگر صادر می نمود. آنگونه که موسوم به فرقه وهابیت می باشد به سبب یک مکتب انشعابی تشکیل و پرداخته ی استعمار می باشد و بع نوان وسیله­ ای واسه ی هدفهای بخصوصی که قلب امت اسلامی را نشانه گرفته طراحی شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ وهابیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ وهابیت