کتاب کتیبه بیستون که توسط آرمین کسروی نوشته شده است.که دارای شصت و نه صفحه می باشد.کتیبه بیستون یکی از بزرگترین کتیبه های دنیا و اولین مطلب و متون شناخته شده ایرانی و از اثرهای دودمان هخامنشیان است.این کتیبه یکی از معروف ترین اسناد تاریخ دنیا و اساسی ترین متن تاریخی در دوران هخامنشیان می باشد که توضیح موفقیت داریوش بزرگ را بر گوماته مغ و محاصره شدن یاغیان را نمایان می کند .اسم بیستون از کلمات پارسی باستان بغستان با مفهوم جایگه خدایان می باشد. اولین اشاره به این مکان و جا داخل کتاب دیودوروس سیکولوس بوده که در آن قسمتی از نگاشته های کتزیاس یونانی درمورد بیستون آورده گشته است. در این اشاره سنگنبشته بیستون از جای خود کنده شده به دست سمیرامیس ملکه اسطوره‌ای آشوری معرفی گشته است. و بعد به بیستون فرستاده شد که کوه بیستون به اهورامزدا پیشکش داده شده‌ است.در اخبار و روایات محلی معاصر ایران اینطور شایع شده است که در کوه بیستون پیکر نه درویش نقش شده‌است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کتیبه بیستون تماس بگیرید.

دانلود کتاب کتیبه بیستون