کتاب فروهر که توسط دکتر برزو نجمی نوشته شده است.که دارای شانزده صفحه می باشد.فروهر یا صورت اوستائی آن فروشی یا در فارسی باستان فرورتی و در پهلوی فروهر و داخل فارسی فروهر یکی از قوای مینویی در مقابل گیتی ای می باشد.که به اعتقاد مزدیسنان قبل از به وجود آمدن موجودات وجود داشته و بعد از فوت و از بین رفتن آنها به عالم بالا رفته و پایدار خواهند ماند. این نیروی معنوی که می شود جوهر زندگی اسم داد فناناپذیر می باشد و هیچ وقت دچار افول نمی‌شود. فروشی یا فروهر در قامت یک آموزه به صورت کاملا جدی در مطالب زرتشتی نمود یافته و پرورانده شده است.نگاره مرد سالمندی که با موهای بلند و بال‌های گشاده سه بخشی را که تزیین کننده سر ستون‌های کهن سنگ نگاره‌های باقی مانده از وقت ایران باستان ویترین‌های طلافروشی و حتی فرش‌های نفیس موزه فرش ایران خواهیم دید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فروهر تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب فروهر