کتاب تاریخ رویان که توسط محمدبن حسن آملی نوشته شده است.که دارای صد و چهل صفحه می باشد.کتاب فوق که در سال هزار و سیصد و سیزده چاپ شده می باشد.این اثر به اهتمام عباس خلیلی و با مقدمه احمد کسروی انجام شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.این نوشته درمورد ی تاریخ رویان نگاشته شده و در خصوص تاریخ کتاب خیلی خوب و علمی می باشد.کتاب تاریخ رویان زمان بعد از اسلام را بیان می نماید که در این زمانه نتیجه جنگ‌های بسیار زیاد ایران به دست اعراب افتاده است را تدضیح می‌دهد. این اثر کاری از محمدبن حسن آملی که مشهور به مولانا اولیاء الله آملی از عالمان و تاریخ نگاران قرن هشتم و از اهالی آمل است.تاریخ رویان مشتمل است بر مقدمه ای در ذکر فواید علم تاریخ و هشت باب و هر باب برگرفته از چند حکایت است.اولیاءاللّه برای تألیف تاریخ رویان از منبع های زیادی همانند تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و تاریخ طبری و سیرالملوک خواجه نظام‌الملک بهره برده‌ است. تاریخ رویان به دلیل حفظ بعضی از کلمات کهن فارسی و ذکر آداب و رسوم قدیم مازندران و رویان و دید و نظر دقیق شخصی مؤلف با ارزش است. برای خرید کتاب تاریخ رویان به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ رویان