کتاب بستنی‌های باستانی ایران که توسط علی موقر نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و سه صفحه می باشد. تاریخ بسیار تلخ است. تاریخ دشوار و رنج آور است. تاریخ را نمی شود هضم نمود . تلخ است برای آنکه حقیقت آدم ها است. دشوار است برای آنکه آدمها و بشریت پیچیده هستند. دیرهضم می باشد چون که پیچیده و آمیخته می شود به پر و پای خود ما تا حال امروز . در این اثر خواهان این هستیم که تاریخ مطالعه نماییم . آنگونه که تلخ و سخت و دیرهضم باشد و نباشد. امید است که انگبین این لحن صفرای پیشداوری را نیفزاید.پیشنهاد می نماییم مطالعه کردن این نوشته را که قسمتی از تاریخ باستان ایران را بازگو و شرح می دهد از دست ندهید. اتفاقات و رویدادهایی آمیخته به طنز که در ایام کوشش واسه ی پاک کردن هویت ایرانی ما را زیادتر با ریشه هایمان آشنا می‌کند تا در فکر و اندیشه هایمان باشد و به بچه هایمان بگوییم که ایران زمین زیادتر از عمر صفویه قدمت دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بستنی‌های باستانی ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب بستنی‌های باستانی ایران