کتاب قصه های اسلامی و نکته های تاریخی که توسط عمران علیزاده نوشته شده است.که دارای صد و شصت صفحه می باشد.این اثر برگرفته از صد و نود و نه داستان اسلامی و داستان کوتاه با موضوعات اخلاقی و اسلامی و اعتقادی می باشد.بعضی از این داستان ها از جمله عبادت سه نفری و اولین مومن و منصور را موعظه کرد و شبیه عیسی بن مریم و نویسندگان رسول خدا غیره است.داستان ها و تواریخ گذشتگان را به آدم ها بازگو کرده اند و بر دانش و تفکرات او اضافه کرده و آئینه دل او را روشن می کند . قصه ها آدم را از حال و احوال مردم قدیم را مطلع می سازد و موجب عبرت گرفتن از حال و سرنوشت آن ها می شود.قصه و داستان سبب ثبات قلب و پایداری آدمی در مسیر و راه اهداف می شود و وسیله ای برای پند آموزی و یادگیری است. کتاب های گذشتگان سرشار از قصه های تاریخی و زیبا و عقیدتی بوده است.از این جهت بر آن شدم تا این نمونه جمع شده از داستان را واسه ی شما آماده کنیم.قصه ها و داستان ها اندیشه و مغز انسان را به حرکت در آورده و موجب فکر و اندیشه که از بهترین عبادت ها می باشد شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه های اسلامی و نکته های تاریخی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قصه های اسلامی و نکته های تاریخی