دانلود کتاب حماسه یاسین که توسط سید محمود انجوی نژاد نوشته شده است.که دارای پنجاه و هشت صفحه می باشد.اثر فوق خاطرات سید محمد انجوی نژاد از رزمندگان گردان یاسین و گروهان قهار که وظیفه غواصی را در روزهای جنگ ایران و عراق داشتند که انجوی نژاد آن را به طور خاطرهای داستانی روایی در نود و نه صفحه نگاشته است.اثر فوق درمورد دفتر ادبیات و هنر و مقاومت است.اثر در بردارنده ی رتبه نخست کتاب دفاع مقدس و ادبیات دفاع مقدس و جشنواره ایثار و ادب و پایداری هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده است. بعد از جنگ به دفعات از طریق رسانه‌ها به گوشم رسید که می بایست خاطره های زمان جنگ چاپ شود که باید تا منتقل کردن این فرهنگ دست ابوهریره‌های زمان را واسه ی تحریف ببندد اما دست و دلم به کار نرفت. در طول حادثه هایی که اثر مثبت این امور را دیده ام .مخصوصا بعد از مطالعه اثرهای دفتر ادبیات متوجه بر آن شدم که خاطرات خویش را بنگارم . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حماسه یاسین تماس بگیرید.

دانلود کتاب حماسه یاسین