کتاب دخترم فرح که توسط فریده قطبی نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.یکی از کتاب تاریخی است که راجع به همسر سوم محمدرضا پهلوی به چاپ رسیده کتابی است راجع به زندگی و گذشته فرح دیبا   برای خرید کتاب دخترم فرح به لینک موجود مراجعه نمایید

دانلود کتاب دخترم فرح

این کتاب توسط کاربر ارسال شده اگر این کتاب حق نشر داشته لطفا در قسمت تماس با گزارش دهید تا سریعا حذف نماییم