کتاب فاتح که به دست شاپور آرین نژاد نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و یک صفحه است.چهارصد و دوازده سال از هجرت حضرت ختمی مرتبت می گذرد. رمان ما در پیشگاه چهاردهمین سال سلطنت نمودن سلطان محمود غزنوی و در یکی از قلاع ایالت زرخیز گرگان به اسم زیارت شروع می گردد.در حدود یک فرسخ دور تر از شهر حال حاضر گرگان در نواحی ارتفاعات سبز و با طراوت شمالی و در قلب جنگلهای پر از درخت و نواحی خوش آب و هوایی وجود داشته که همچنان ناهارخوران اسم داشته که تفرجگاه و ییلاق الان شهرنشینان شهر گرگان به حساب می رود. هر اندازه در توصیف زیبایی و طراوت طبیعی ناهارخوران گفته شود کم بوده است. برای آنکه افرادی که به این قسمت مسافرت نموده و از نزدیک زیباییهای طبیعی آنرا دیده باشند خوب دانسته که نظیر ناهارخوران از لحاظ سرسبزی و زیبایی شاید در همه ی ایران پیدا نشود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فاتح تماس بگیرید.

دانلود کتاب فاتح