دانلود کتاب دلاور زند: زندگی پرماجرای لطفعلیخان اثر نصرت نظمی

 

کتاب دلاور زند که به دست نصرت نظمی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده و در نشر عارف و ارغوان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نهصد و پنجاه و نه صفحه است.در سال هزار و دویست هجری واسه ی ایران سال پر از هیاهو و ماجرایی بود.

هر تکه ای از خاک میهن ما به دست یک امیر نالایق اداره می گشت. در هر حکومت یک سرکش و عصیانگر قلدر بی آن که مرکزیتی واسه ی کشور قائل گردد در کمال پرویی و نا باورانه به غارت کردن اموال و ناموسهای مردم مشغول بود.

در مناطق جنوبی امرای به جای مانده از زندیه که کم کم قدرت آنها کم می گشت داعیه حکمرانی داشته و در مناطق شمالی قاجارها قد علم نموده بودند و اندیشه ی تصرف همه ی ایران را در سر داشتند .

در راس سلسله زندیه و پادشاه زبون و سست عنصری قرار دارد به اسم جعفرخان که از هفتمین فرمانروایان سلسله زند و پدرِ لطفعلی خان زند مثل قطعه مومی در دست اطرافیان خویش اسیر است و فرمانفرمای قاجار آقامحمدخانِ مقطوع النسل بوده که باهوش و زیرک و فریب کار است. برای خرید کتاب دلاور زند به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب دلاور زند