کتاب باستان نامه در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر سمیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و نود و هشت صفحه است.اثر زیبای باستان نامه نگاشته شده به دست زنده یاد علیمحمد فره وشی می باشد که توضیحات و مطالبی درمورد سرنوشت زندگی کوروش و داریوش هخامنشی در قالب داستان می باشد . اثر فوق با اهداف آشنا شدن مخاطب با اخلاق و حال و روز و رفتار نیاکان باستانی تهیه گشته است.به طور تقریبی در ششصد سال پیش از میلاد مسیح در روز مهرایزد در ماه اردیبهشت در خارج از شهر اکباتان که پایتخت کشور ماد بود واسه ی روز به دنیا آمدن پادشاه آن دوران که موسوم به آزی دهاک بود جشن خیلی باشکوهی به دلیل رسومات آن دوره صورت داده بودند. داخل این جشن پادشاه و شاهزاده ها و امرا و کارگزاران دولت همه می بایست حضور داشته باشند. به تمامی ملت ماد هم اجازه دادند که هر فردی علاقه دارد می تواند از واسه ی تماشا به آنجا بیاید . برای خرید کتاب باستان نامه به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب باستان نامه