کتاب کریم خان زند و زمان او که به دست پرویز رجبی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر کتاب آمه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه صفحه است. كریم‌خان زند پایه گذار سلسله زندیه داخل ایران می باشد و یكی از کمترین شاهان ایران در طول تاریخ می باشد كه از به كار گیری عنوان پادشاه یا شاه پرهیز كرد و خود را وكیل‌ الرعایا نامید. او شیراز را به پایتختی برگزید و در عمران و آبادانی آن كوشید. كتاب حاضر تك‌نگاشتی در باب زندگی و دوران كریم‌خان می باشد ولی در كنار آن به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در زمان زندیه و جانشینان كریم‌خان همچنان پرداخته شده است. نگارنده اضافه بر این فصل‌هایی از اثر را همچنان به ذكر خصوصیات شخصیتی كریم‌خان همانند راحت گرفتن و تسامح مذهبی او عدالت‌ پروری   هم اکنون ویژگیهای مخصوص نظام حكومتی زندیه و ارتباط خارجی حكومت كریم‌خان با دیگر ملل به ویژه اروپاییانی كه داخل خلیج فارس مستقر بودند اختصاص داده است. برای خرید کتاب کریم خان زند و زمان او به لینک موجود مراجعه نمایید.

کریم خان زند و زمان او

دانلود کتاب کریم خان زند و زمان او