کتاب همسران شاه که به دست بهرام افراسیابی نگاشته و توسط مهتاب ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر مهتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و شش صفحه است. بهرام افراسیابی در اثر همسران شاه درمورد فوزیه خواهر ملك فاروق و همچنان ثریا اسفندیاری بختیاری نوه سردار اسعد بختیاری و فرح دیبا متونی جمع آوری کرده و عرضه می‌كند. سرنوشت همسران شاه بر پایه ی سندها و مدارک دست نخست تدوین شده که خیلی از آنها واسه ی اولین دفعه عرضه می شود.او در قسمت اول چگونگی آشنا شدن رضا شاه با فوزیه و چطور ازدواج محمدرضا شاه با او را شرح می‌دهد. جریانات پنهانی و پشت پرده در نامزدی فوزیه و ناسازگاری دربار و عاقبت طلاق او به زبان و نوشته اشخاصی که به صورت تنگاتنگ در بطن داستان بوده اند در این چارچوب می گنجد. این اثر با شرح و تصویری از شاه مخلوع و چطور به وجود آمدن انقلاب و زندگی امام خمینی ره به آخر می رسد. برای خرید کتاب همسران شاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

همسران شاه

دانلود کتاب همسران شاه