دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا اثر مارسل بریون ترجمه ذبیح الله منصوری

 

کتاب منم تیمور جهانگشا نوشته مارسل بریون می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات کتابخانه مستوفی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و چهار صفحه است.منم تیمور جهانگشا اثری می باشد که شامل زندگی و خاطره های امیر تیمور گورکانی با قلم خود او نگاشته شده است. او این اثر را در هفتاد سالگی نوشته است . مارسل بریون پیش از جمع آوری و نگاشتن این اثر همه ی تاریخهای کهن را که راجع به تیمور لنگ نگاشته شده خواند و آن چیزی که به زبان عربی نوشته اند در متن اصلی قرائت نمود و تاریخ فارسی را در ترجمه های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی مطالعه کرد و آغاز به جمع کردن و نگاشتن این کتاب نمود.نسخه منحصر به فرد این کتاب به زبان فارسی در دست جعفر پاشا حکمران یمن بوده است و بعد از فوت جعفر پاشا نسخه مزبور به بازماندگان متوفی ماند تا این که کاتبی یک نسخه از روی آن اثر نگاشت و به هندوستان برد. برای خرید کتاب منم تیمور جهانگشا به لینک موجود مراجعه نمایید.

منم تیمور جهانگشا

دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا