کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارز با استعمار نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و شش به چاپ رسیده و در انتشارات فراهانی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هشتاد و سه صفحه است. کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار نوشته ی آیت‌ الله علی‌ اکبر هاشمی رفسنجانی و یکی از کهن ترین نوشته و اثرهای ایشان می باشد که واسه ی اولین بار در سال چهل و شش و در زیر فشار بسیار زیاد ساواک چاپ شده بود. داخل این اثر هاشمی به توضیحاتی از کوشش های امیرکبیر ضمن وصف شخصیت استعمارستیزش پرداخته است. هم اکنون داخل این تحقیقات به منبع های نخست در زمان قاجار دقت مخصوصی شده و نوع دید و نظر تحسین‌آمیز سفرای خارجی را به صدراعظم مقتول ناصرالدین شاه از قلم نینداخته است. این اثر بررسی و تحقیقاتی است درمورد مبارزات ضد استعماری امیركبیر كه در هفت فصل سامان پیدا کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارز با استعمار تماس بگیرید.

امیرکبیر یا قهرمان مبارز با استعمار

دانلود کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارز با استعمار