کتاب شاه عباس صفوی نوشته سعید قانعی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات ساحل چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و هفت صفحه است. كتاب شاه عباس صفوی توضیحاتی بسیار کامل و وسیع تز فعالیت‌های شاه عباس در زمان سلطنت خویش و رویدادهای آن دوران است. عباس‌ میرزا پسر سلطان محمد میرزا و فرزند بزرگ شاه طهماسب اول و نواده شاه اسماعیل اول سرسلسله خاندان صفوی بوده است. نسب شاه اسماعیل از طرف پدر بعد از پنج پشت به عارف مشهور شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی رسیده و به این دلیل همچنان پادشاهان این سلسله خویش را صفوی اسم داده اند . شاه‌عباس در زمان سلطنت ساده لباس بر تن می نمود و با مردم عادی و روستاییان تفاوت آنچنانی نداشت و تاریخ ساخت و سازهای زیاد و آبادی‌های بسیاری به اسم او ثبت گشته است. برای خرید کتاب شاه عباس صفوی به لینک موجود مراجعه نمایید.

شاه عباس صفوی

دانلود کتاب شاه عباس صفوی