کتاب خواجه نصیرالدین طوسی نوشته پناهی سمنانی می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات ندا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و شش صفحه است.اثر خواجه نصیرالدین طوسی آسمان هنر و آفتاب زمین از نمونه های جمع آوری شده ی خواندنی های تاریخ اثری است برگرفته از زمان زندگی و دوران خواجه نصیرالدین طوسی یکی از اندیشمندان با ارزش و کارآمد تاریخ علم و سیاست و فرهنگ ایران. دوره ای که خواجه نصیرالدین طوسی در آن به وجود آمد و بالید و عاقبت نقش تاریخی خویش را با قابلیتی شگرف ادا نمود. از زمانه های سخت میهن ماست که هر اندازه نظایر آن را مردم ایران خیلی به خوبی دیده بودند ولی این دوره خصوصیات متفاوت و پیچیده ای داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خواجه نصیرالدین طوسی تماس بگیرید.

خواجه نصرالدین طوسی

دانلود کتاب خواجه نصیرالدین طوسی