کتاب قائم مقام فراهانی نوشته پناهی سمنانی می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات ندا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود صفحه است.کتاب قائم مقام فراهانی چهره نمایان و درخشان ادب و سیاست از نمونه های خواندنی های تاریخ کتابی می باشد درمورد پیرامون زندگی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران که سیاست‌مدار و ادیب و فردی معروف و اثر گذار ایران‌زمین در زمان حاکمیت و سیاست و همچنان ادب و هنر نیمه ی اول قرن سیزدهم هجری می باشد.قائم مقام پیشرو نگرش و پیشاهنگ اصلاحات و همچنان به‌ گونه ای زمینه‌ساز حکومت‌ داری به روش میهن‌ دوستانه در ایران و از پیشگامان مبارزه با استعمار جدید در زمان نوین است. روشی که پس از مدتها به دست اشخاصی مثل امیرکبیر و مصدق ادامه پیدا کرد. برای خرید کتاب قائم مقام فراهانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

قائم مقام فراهانی

دانلود کتاب قائم مقام فراهانی