کتاب کریمخان زند نیکوترین زمامدار تاریخ ایران نوشته ناهی سمنانی می باشد و از مجوعه خواندنی های تاریخ است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات ندا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و چهار صفحه است.اثر کریمخان زند نیکوترین زمامدار تاریخ ایران از نمونه های جمع آوری گشته ی خواندنی های تاریخ اثر پناهی سمنانی کتابی بوده که پیرامون زمان و عصر فرمانروایی کریمخان زند در طی سالهای هزار و صد و هفتاد و نه تا هزار و صد و نود و سه هجری است. کریمخان زند را نیز از نیکوترین فرمانروایان یعد از حملات عربها به ایران دانسته‌اند. کتاب در هفده فصل تدوین گشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کریمخان زند نیکوترین زمامدار تاریخ ایران تماس بگیرید.

کریمخان زند

دانلود کتاب کریمخان زند نیکوترین زمامدار تاریخ ایران