کتاب امیرکبیر و ایران که به دست فریدون آدمیت نگاشته شده است.اثر فوق در نشر خوارزمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و نود و شش صفحه است.کتاب امیرکبیر و ایران ارتباط دارد به هر چیزی که درباره ی امیرکبیر است. شادروان فریدون آدمیت داخل این اثر به توضیحاتی از زندگانی امیرکبیر از زمان تولد تا وقت مرگ او پرداخته است. اعمال و کارهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مذهبی امیرکبیر و اصلاحات و اندیشه های این مرد بزرگ از اساسی ترین قسمتهای این اثر است. در مقدمه کتاب امیرکبیر را تنها شخصی که به درستی می شود اشرف مخلوقات اسم داد تعریف کرده است. واسه ی شناخت امیرکبیر این اثر بهترین منبع موثق می باشد.میرزا محمدتقی‌ خان فراهانی مشهور به امیرکبیر یکی از صدراعظمهای معروف و سرشناس ایران در زمان ناصرالدین‌ شاه قاجار بوده است. اصلاحات امیرکبیر کمی بعد از رسیدن او به صدارت شروع گشت و تا آخر صدارت کوتاه او ادامه پیدا کرد. برای خرید کتاب امیرکبیر و ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

امیرکبیر و ایران

دانلود کتاب امیرکبیر و ایران