کتاب تیمور لنگ نوشته هارولد لمب می باشد و توسط علی جواهرکلام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به چاپ رسیده و در انتشارات قلم مکنون چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و سی و هشت صفحه است.پانصد و پنجاه سال قبل مردی تلاش کرد که خویش را فرمانروای دنیا کند . هر کاری که می شد را انجام داد و موفق شد که ما او را تیمور لنگ نام داداه ایم . در شروع او چنان مهم نبود تنها بر قطعه‌ای از اراضی و برخی گله‌دار آن اقلیم مرد پرور پهلوان‌ خیز یعنی آسیای مرکزی فرمانروایی داشت. تیمور همانند اسکندر مقدونی پسر پادشاه نبوده و مثل چنگیز ریاست قبیله را از پدر ارث نبرده است. اسکندر و چنگیز هر دو وقتی که به جهانگردی بلند شدند از خویش همراهانی داشتند مردم مقدونیه با اسکندر و مغول‌ها با چنگیر همراه شدند اما تیمور لنگ برخی را دور خود جمع نمود. تیمور سپاهیان نیمی از دنیا را یکی بعد از دیگری شکست داد. برای خرید کتاب تیمور لنگ به لینک موجود مراجعه نمایید.

تیمور لنگ

دانلود کتاب تیمور لنگ