کتاب از شاهی تا تباهی نوشته پناهی سمنانی می باشد و از مجوعه خواندنی های تاریخ است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات کتاب نمونه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و پنج صفحه است. لُطفعَلی خان زند واپسین حاکم زند بود که بین سالهای هزار و صد و شصت و هشت تا هزار و صد و هفتاد و سه خورشیدی بر سر پادشاهی با هماورد قدرتمند خویش آغامحمدخان قاجار به مبارزه پرداخت و عاقبت از او شکست خورد و با کشته شدن او پرونده دودمان زند هم اکنون بسته شد. او پسر جعفرخان زند و نوه صادق خان زند و برادر پایه گذار فرمانروایی زندیان کریمخان زند بود. او دارای خصوصیات برجسته زیادی همانند خوش‌ سیمایی و دلاوری و قدرتمندی و هوش بسیار بود. او نیز ادب و شعر را هم فرا گرفته بود و از آنها نیز بی‌بهره نبود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از شاهی تا تباهی تماس بگیرید.

از شاهی تا تباهی

دانلود کتاب از شاهی تا تباهی