کتاب نادرشاه آخرین فاتح شرق که به دست عادل خدرخوجه نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد نود و شش صفحه است. این اثر به صورت کاملا مصور و با نثری جذاب و شیرین سرگذشت این سردار بزرگ ایرانی را از ظهور تا سقوط بیان می کند. نادرقلی معروف به تهماسب‌قلی خان و نادرشاه از ایل افشار خراسان از سال هزار و صد و چهارده خورشیدی تا هزار و صد و بیست و شش پادشاه ایران و پایه گذار دودمان افشاریه بوده است. او از معروف ترین شاهان ایران بعد از اسلام بود که سرکوب افغانها و بیرون کردن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و همچنان فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او موجب آوازه ی زیاد او شد. به او در اروپا آخرین جهانگشای شرق و ناپلئون ایران و اسکندر دوم همچنان می گفتند.نادرقلی در سال هزار و شصت و هفت خورشیدی در ایل افشار داخل خراسان متولد شد.این قوم به دو قبیله یکی قاسملو و دیگری قرقلو تقسیم گشت. و او از شعبه قرقلو بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نادرشاه آخرین فاتح شرق تماس بگیرید.

نادرشاه آخرین فاتح شرق

دانلود کتاب نادرشاه آخرین فاتح شرق