کتاب در رکاب نادرشاه نوشته عبدالکریم می باشد و توسط محمود هدایت ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و بیست و دو به چاپ رسیده و در انتشارات اداره مطبوعاتی پروین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و هفت صفحه است.درباره ی نگارنده ی اثر این مقدار می‌دانيم كه در كنار نیروهای نادر در لشگركشي به دهلي و سفر به مكه در ركاب نادرشاه افشار بوده و اتفاقات رخ داده شده را كه خویش به چشم ديده نوشته است . اين اثر يك منبع دست اول عالي واسه ی خواندن اتفاقات ارتباط داشته به زمان نادرشاه افشار است.نادرقلی مشهور به تهماسب‌ قلی خان و نادرشاه از ایل افشار خراسان از هزار و هفتصد و سی و شش تا هزار و هفتصد و چهل و هفت میلادی پادشاه ایران و پایه گذار دودمان افشاریه است. او از معروفترین پادشاهان ایران بعد از اسلام بود که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و همچنان فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای موفقیت آمیز او موجب شهرت زیاد او شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در رکاب نادرشاه تماس بگیرید.

در رکاب نادرشاه

دانلود کتاب در رکاب نادرشاه