کتاب ایران و ایرانیان که به دست س. ج. و. بنجامین نگاشته و توسط محمد حسین کردبچه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهارده صفحه است. اثر ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین شاه شامل خاطرات اولین سفیر ایالات متحده آمریکا داخل ایران می باشد.در نیمه دوم قرن نوزدهم ایالات متحده آمریکا که تا مقداری از کشمکش‌های داخلی فراغت به وجود آمده و مجال پیدا کرده که به سبب دریافت نیروی نظری به خارج بیفکند در این اندیشه و فکر فرو رفت که واسه ی نفوذ به آسیا و به دست آوردن بازارهای تجاری کشورهای این نواحی با ایران که دروازه آسیا به حساب می آمد و مسیرهای کشورهای آسیایی از آن گذر می نمود ارتباط سیاسی برقرار سازد. در آن زمان آمریکا با امپراتوری عثمانی ارتباط برقرار نموده بود و در آنجا سفیر و نماینده داشت اما همچنان پای دیپلمات‌های آمریکایی به ایران باز نگشته بود و ایرانیها آمریکا را به درستی نمی شناختند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایران و ایرانیان تماس بگیرید.

ایران و ایرانیان

دانلود کتاب ایران و ایرانیان