کتاب دیدار با ذبیح الله منصوری که به دست اسماعیل جمشیدی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده و در نشر ارین کار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و پنج صفحه است. ذبیح الله منصوری نگارنده ی مطبوعات و ترجمه کننده پر تلاش صاحب هزار و چهارصد نوشته می باشد . او شامل نثری ساده و قابل درک و فهم بوده و به یاری تخیل و زیاد بودن اطلاعات نثری سرگرم کننده و جالب داشته است. این اثر به تلاش اسماعیل جمشیدی در پنج قسمت تدوین گشته که در قسمت اول آن پنج گفتکو با ذبیح الله منصوری ذکر شده و در قسمت های دیگر و نظرات دیگران درمورد او و کتابشناسی اثرهای او جمع آوری گشته است. در آخر اثر هم فهرست اسم شخصها و اسم های اساسی فراهم شده است.اسماعیل جمشیدی تنها خبرنگاری بوده که توانست با ذبیح الله منصوری مصاحبه نماید . البته زیادتر از پنج بار. مصاحبه با مترجمی که هیچ وقت نگذاشت از او عکسی گرفته شود برای خودش شاهکاری بوده است. برای خرید کتاب دیدار با ذبیح الله منصوری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دیدار با ذبیح الله منصوری

دانلود کتاب دیدار با ذبیح الله منصوری