کتاب افلاطون در ایران که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد چهل و پنج صفحه است. عبدالحسین زرین‌ کوب در سال هزار و سیصد و یک هجری خورشیدی در بروجرد به دنیا آمده است . درس ابتدایی را داخل زادگاه خود به آخر رساند . درس خواندن در دوره ی متوسطه را تا آخر سال پنجم متوسطه داخل بروجرد ادامه داد و به سراغ تعطیلی کلاس ششم متوسطه در تنها دبیرستان شهر واسه ی ادامه تحصیل به تهران رفت. این دفعه رشته ادبی را انتخاب کرد و در سال هزار و سیصد و نوزده تحصیلات دبیرستانی را به آخر رساند . سال بعد به بروجرد برگشت و به درس در دبیرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد پرداخت. افلاطون داخل ایران مقاله ای می باشد از شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب بعد از ترجمه ی نمونه ی جمع آوری شده ی اثرهای افلاطون به دست دکتر محمدحسن لطفی نوشته شده است.زرین کوب از آنجا که در فلسفه همچنان صاحبنظر بود به توضیحاتی از حال و گفتار این فیلسوف جاودانه ی تاریخ پرداخته است . برای خرید کتاب افلاطون در ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

افلاطون در ایران

دانلود کتاب افلاطون در ایران