کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی که به دست علیرضا شاپور شهبازی نگاشته و توسط شهرام جلیلیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست صفحه است.این اثر ترجمه دو تحقیق بسیار ماندگار علیرضا شاپور شهبازی یکی از باستان‌شناسان و هخامنش‌ شناسان معروف ایرانی می باشد . او با استدلال‌های منطقی در خلاف نظر بودن با تفاسیر سنّتی درمورد نماد بالدار هخامنشی و دادن جوابهای پذیرفتنی به تحقیقات که این دایره بالدر را نماد فروهر و یا اهوره مزدا و خدای بزرگ ایرانیان باستان خوانده‌اند.کم و کاستی‌ها و ضعفهای اینگونه تفاسیری را نمایان ساخته و اعتقاد دارد که می بایست واسه ی همیشه اینطور تفسیرها و خیال‌بافی‌ها فراموش گردند. برای خرید کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی, علیرضا شاپور شهبازی

دانلود کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی