کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی که به دست علیرضا شاپور شهبازی نگاشته و توسط شهرام جلیلیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست صفحه است.این اثر ترجمه دو تحقیق بسیار ماندگار علیرضا شاپور شهبازی یکی از باستان‌شناسان و هخامنش‌ شناسان معروف ایرانی می باشد . او با استدلال‌های منطقی در خلاف نظر بودن با تفاسیر سنّتی درمورد نماد بالدار هخامنشی و دادن جوابهای پذیرفتنی به تحقیقات که این دایره بالدر را نماد فروهر و یا اهوره مزدا و خدای بزرگ ایرانیان باستان خوانده‌اند.کم و کاستی‌ها و ضعفهای اینگونه تفاسیری را نمایان ساخته و اعتقاد دارد که می بایست واسه ی همیشه اینطور تفسیرها و خیال‌بافی‌ها فراموش گردند. برای خرید کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی به لینک موجود مراجعه نمایید.

جستاری درباره یک نماد هخامنشی

دانلود کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی