کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد صفحه است. اثر فوق کتابی درمورد سرنوشت ایران در دو سدهٔ اول بعد از سلطه ی اعراب است. اسم کتاب به خفقان و سکوت حاکم بر ایران در آن دو قرن اشاره داشته است. دو قرن سکوت تاریخ اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران می باشد در دو قرن شروع اسلام.زرین کوب در سال هزار و سیصد و چهل و هشت اثر کارنامه اسلام را چاپ کرد. شجاع‌الدین شفا با بیان نمودن تغییر موضع عبدالحسین زرین کوب در نوشته ی کارنامه اسلام نسبت به اثر قبل دو قرن سکوت درباره ی نقش اسلام و مسلمانان در ایران او را به دوگانگی و غرض ورزی و عدم حقیقت بینی متهم می نماید.از دوره ی چاپ ویرایش اول اثر در سال هزار و سیصد و سی انتقاداتیی بر آن نوشته شد. خود دکتر زرین کوب در مقدمه ویرایش دوم در سال هزار و سیصد و سی و شش به اثرگذاری این نقدها در بازنگارش کتاب اشاره می‌ نماید. برای خرید کتاب دو قرن سکوت به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب دو قرن سکوت, عبدالحسین زرین کوب

دانلود کتاب دو قرن سکوت