کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد صفحه است. اثر فوق کتابی درمورد سرنوشت ایران در دو سدهٔ اول بعد از سلطه ی اعراب است. اسم کتاب به خفقان و سکوت حاکم بر ایران در آن دو قرن اشاره داشته است. دو قرن سکوت تاریخ اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران می باشد در دو قرن شروع اسلام.زرین کوب در سال هزار و سیصد و چهل و هشت اثر کارنامه اسلام را چاپ کرد. شجاع‌الدین شفا با بیان نمودن تغییر موضع عبدالحسین زرین کوب در نوشته ی کارنامه اسلام نسبت به اثر قبل دو قرن سکوت درباره ی نقش اسلام و مسلمانان در ایران او را به دوگانگی و غرض ورزی و عدم حقیقت بینی متهم می نماید.از دوره ی چاپ ویرایش اول اثر در سال هزار و سیصد و سی انتقاداتیی بر آن نوشته شد. خود دکتر زرین کوب در مقدمه ویرایش دوم در سال هزار و سیصد و سی و شش به اثرگذاری این نقدها در بازنگارش کتاب اشاره می‌ نماید. برای خرید کتاب دو قرن سکوت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دو قرن سکوت

دانلود کتاب دو قرن سکوت