دانلود کتاب دو قرن سکوت اثر عبدالحسین زرین کوب چاپ اول 1330

 

کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد صفحه است. اثر فوق کتابی درمورد سرنوشت ایران در دو سدهٔ اول بعد از سلطه ی اعراب است. اسم کتاب به خفقان و سکوت حاکم بر ایران در آن دو قرن اشاره داشته است. دو قرن سکوت تاریخ اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران می باشد در دو قرن شروع اسلام.زرین کوب در سال هزار و سیصد و چهل و هشت اثر کارنامه اسلام را چاپ کرد. شجاع‌الدین شفا با بیان نمودن تغییر موضع عبدالحسین زرین کوب در نوشته ی کارنامه اسلام نسبت به اثر قبل دو قرن سکوت درباره ی نقش اسلام و مسلمانان در ایران او را به دوگانگی و غرض ورزی و عدم حقیقت بینی متهم می نماید.از دوره ی چاپ ویرایش اول اثر در سال هزار و سیصد و سی انتقاداتیی بر آن نوشته شد. خود دکتر زرین کوب در مقدمه ویرایش دوم در سال هزار و سیصد و سی و شش به اثرگذاری این نقدها در بازنگارش کتاب اشاره می‌ نماید.

برای خرید کتاب دو قرن سکوت به لینک موجود مراجعه نمایید.

در میان میلیونها عنوان کتاب چاپ شده در ایران نام کتاب دو قرن سکوت بسیار شهره عام و خاص است.کتابی که در امتیاز و رتبه در بازار خرید کتاب دو قرن سکوت سطح بالایی داشته.کتابی کم حجم اما پر محتوا.البته در میان تاریخ نگاران اختلاف بسیاری است برخی این کتاب را معتبر و برخی بسیار ضعیف می شمارند.کتاب دو قرن سکوت لبارها و بارها در ایران و حتی ناشرین خارج از کشور به چاپ رسید و بخش بزرگی از شهرت نویسنده یعنی عبدالحسین زرین کوب بخاطر همین کتاب دو قرن سکوت است.اگر چه منصفانه بخواهیم آثار زرین کوب نگاه کنیم بسیاری کتب این نویسنده و پژوهشگر از این کتاب نیز قویتر و ارزنده تر هستند.پس کتاب حاضر بهترین اثر نویسنده نیست.اما کتابی است که خود زرین کوب م بسیار دوسش داشت و خیلی دوست داشت بیشتر راجع به موضوع بپردازد.و طی سالها با مشگلاتی پیرامون چاپ روبرو بود که نخست بار خود او در چاپ اول ویرایشی وارد نمود و در مقدمه کتاب چاپ دوم چند خطی از سر اعتراف به ایرادات چاپ اول پرداخت و ازاینرو خیلی فکر میکنند که در چاپهای بعد نویسنده کاملا تغییر مسیر داده.که باید عرض کنم در نوبن های پیش از انقلاب نویسنده پس از چاپ اول سعی نمود جانب داری را رها نموده و روایت بیطرفانه نسبت به تاریخ داشته باشد.رفتاری که در نوبت ول نکرده و به نقد و دفاع از تاریخ سخن گفته.کتاب دو قرن سکوت پس از انقلاب سالها تجدید چاپ نشد مگر در خارج از کشور و در داخل کشور برای خرید کتاب دو قرن سکوت می بایست از بازار افست تهیه می نمود یعنی نسخه قاچاقی و زیراکس که در اوایل دهه 70 بود که به چاپ مجدد با تجدید نظر و مقدمه شهید گرامی مطهری به چاپ و پخش رسید که همچنان این نسخه در حال نجدید چاپ شد.

خرید کتاب دو قرن سکوت چاپ اول سال 1330

متاسفانه بسیاری کتاب دو قرن سکوت با عنوان چاپ اول میفروشند یعنی سال 1330 که متاسفانه این نسخه تقلبی است. ما نیز این نسخه را موجود داریم. اما متاسفانه کتاب چاپ دهه هفتاد را کپی کردند و باسم هزار و سیصد سی میفروشن. اصلا انتشارات جاویدان سال هزار سیصد سی این کتب را چاپ نکردده است.پس دقت شود انچه که ما میفروشیم کاملترین نسخه از کتاب دو قرن سکوت میباشد با ضمانت کامل بودن.پس به این توجه نکنید که چاپ اول است یا چاپ دوم یا چاپ فلان سال

چاپ اول دو قرن سکوت در ابتدا بشکل پاورقی در نشریه مهرگان به واسطه و سرمایه ارگان جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای عالی چاپ  گردید که پس از آنهم بسرمایه همین ناشر در سال 1330 بصورت مستقل کتاب شد . و پس از آن  توسط انتشارات جاویدان تا پیروزی انقلاب اسلامی و تا دهه هفتاد که توسط انتشارات سخن به چاپ مجدد رسید

 

 

 

دو قرن سکوت

 

دانلود کتاب دو قرن سکوت