دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران از تاسیس تا انقراض سلسله قاجاریه اثر پیتر آوری

 

کتاب تاریخ معاصر ایران نوشته پیتر آوری می باشد و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به چاپ رسیده و در انتشارات عطائی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و شصت و هفت صفحه است. کتااب فوق بررسی درمورد تاریخ معاصر ایران از تاسیس سلسله قاجار تا سال هزار و سیصد و چهل و دو هجری شمسی می باشد. نوشته های هر فصل در آخر همان فصل آمده و ضمایم اثر همچنان نیز برگرفته از نامهای نخست وزیران و وزیران امور خارجه ایران و نمایندگان سیاسی ایران داخل کشور روسیه و انگلیس و نمایندگان سیاسی انگلستان داخل تهران است. كه به همراه سندها و مدارك به طبع رسیده است .اثر فوق با تعدادی نقشه و فهرست اعلام به آخر نیز می‌رسد. خواستار این هستم که به شمال مملکت روم اما سفیر انگلیس اعتراض می نماید. خواهان اینم به جنوب بروم حال سفیر روس اعتراض می کند.مرده شور این پادشاهی را ببرند که شاه حق نداشته به شمال و جنوب مملکت خود برود . برای خرید کتاب تاریخ معاصر ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ معاصر ایران

دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران