کتاب شناخت اساطیر ایران نوشته جان هینلز می باشد و توسط ژاله آموزگار و احمد تفضلی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات چشمه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و یک صفحه است.شناخت اساطیر ایران اثری می باشد که درمورد اساطیرِ اولین قومهای نشیمن انخاب شده و در سرزمین ایران بزرگ و اجتماعات انسانی قبل از و در زمان و عصر تکوین دین های بزرگ رسمی داخل ایران باستان نگاشته پروفسور انگلیسی جان ر. هینلز و استاد متخصص در مطالعات عهد نوین و مطالعات تطبیقی دین و ادیان ایرانی می باشد.اساطير ايران باستان در اين جهان پر از رمز و راز جايي بخصوص دارد و شناخت آن رهنمون ما در شناخت فرهنگ غني و پر از نیاز اين سرزمين بوده و این اثر نمونه ی جمع شده کامل و ساده ای از اين اسطوره ها را در دست ما مي گذارد. برای خرید کتاب شناخت اساطیر ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

شناخت اساطیر ایران

دانلود کتاب شناخت اساطیر ایران