کتاب باستان شناسی و تاریخ هنر که به دست ویلیام کالیکان نگاشته و توسط گودرز اسعد بختیار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر پازینه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و یک صفحه است. اثر فوق ساخته و پرداخته ویلیام کالیکان یکی از افراد مشهور خاورشناس استرالیایی می باشد. در این اثر مطالعه کننده ها اضافه بر کسب کردن اطلاعات سودمند در باب اورارتوها و سکاها و جلوه های گوناگون تمدن هخامنشیان با ظواهر مظهر های جلال و شکوه اقدامات ایرانیان در مسیر گسترش و ترقی تمدن بشری آشنایی بسیار کامل پیدا خواهند کرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب باستان شناسی و تاریخ هنر تماس بگیرید.

باستان شناسی و تاریخ هنر

دانلود کتاب باستان شناسی و تاریخ هنر