کتاب مادی ها و پارسی ها که به دست ویلیام کالیکان نگاشته و توسط گودرز اسعد بختیار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر سمیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و یک صفحه است. اثر فوق ساخته و پرداخته ویلیام کالیکان یکی از خاورشناسان مشهور استرالیایی می باشد. در این اثر خوانندگان علاوه بر کسب اطلاعات سودمند درمورد اورارتوها و سکاها و جلوه های گوناگون تمدن هخامنشیان با مظاهر جلال و شکوه اقدامات ایرانیان در مسیر گسترش و ترقی تمدن بشری آشنایی کامل پیدا می کنند .هيچ کدام از خرابه های باستاني مشرق زمين تا اندازه كاخ بزرگ و عظیم و شگفت انگيز تخت جمشيد بر روح و اندیشه ی ابناء انسانی اثر نگذاشته است. اين قصر بديع در سال پانصد و هجده قبل از ميلاد به دست داريوش بزرگ تشکیل و ساخته شد و خشاريارشا آن را به آخر رسانيد. برای خرید کتاب مادی ها و پارسی ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

مادی ها و پارسی ها

دانلود کتاب مادی ها و پارسی ها