کتاب قوم های کهن که به دست رقیه بهزادی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر نی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل و دو صفحه است.در این اثر قوم ها و قبایل سکنی گزیده در غرب و شمال غرب ایران و از قفقاز و کرانه های دریای کاسپی تا طایفه های گوناگون بین النهرین و سوریه و فلسطین و هلال حاصلخیز معرفی گشته اند. فرهنگ و تمدن این نواحی به دست قوم های دریانورد به کرانه های دریای مدیترانه و قبرس و جزیره ی کُرس ساردینا و سیسیل و مالت و عاقبت نیز به شمال آفریقا و کارتاژ برده شده است. این نوشته در حقیقت آینه ای نمایان از سرنوشت اقوام گوناگونی است که در این سرزمین پهناور جغرافیایی زندگی نموده اند. در باب هر قوم و خاستگاه و مکان زندگی و ریشه های قومی و مناسبات و تقسیمات اجتماعی و مهاجرت ها و تعاملات فرهنگی و هنری و علمی به طور کامل و تکمیل شده بیان شده است. برای خرید کتاب قوم های کهن به لینک موجود مراجعه نمایید.

قوم های کهن

دانلود کتاب قوم های کهن