کتاب آریایی ها که به دست ویر گوردون چایلد نگاشته و توسط محمد تقی فرامرزی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پانزده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر نگاه چاپ گشته است. کتاب آریایی ها یکی از اثرهای مرجع درباره ی مطالعات قوم شناسی و تاریخ آریایی ها می باشد که زیادتر از سی و هفت سال پیش به قلم ویر گوردون چایلد که پژوهنده و تحقیق کننده ی انگلیسی بوده منتشر شده است. این اثر پژوهشی در ریشه‌های فرهنگی کامل هند و اروپایی است.فصل نخست این اثر ویژه به زبان آریایی‌ها و تاریخ آن‌ها در زمان قبل از تاریخ پرداخته است . پیدا گشتن آریایی‌ها در زمان تاریخی و خیزش به سمت هند و میان‌رودان از صحبتهای مطروحه در فصل دوم است. فصل سوم کوچ آریایی‌ها به اروپا را تعریف می نماید و در فصول بعدی به تحقق درمورد نقش آریایی‌ها در تاریخ و ریشه زبانی این قوم و خاستگاه نخست و مسائل مهاجرت‌های آن‌ها پرداخته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آریایی ها تماس بگیرید.

آریایی ها

دانلود کتاب آریایی ها