کتاب صفویان در گذرگاه تاریخ نوشته حمیدرضا صفاکیش می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به چاپ رسیده و در انتشارات سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و پنجاه و دو صفحه است.موضوع این اثر توضیحاتی درمورد تاریخ سلسله صفوی و معرفی این سلسله از جنبه‌های مختلف آن می باشد. در اثر مقابل ما کوشش های بسیاری بر آن شده که در طول پنج قسمت حکومت صفوی به مخاطب شناسانده و اضافه بر توضیحات وضعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور در این زمان بعضی زاویه های تاریک موجود در آن دوران مورد بحث قرار گیرد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صفویان در گذرگاه تاریخ تماس بگیرید.

صفویان در گذرگاه تاریخ

دانلود کتاب صفویان در گذرگاه تاریخ