کتاب کوروش کبیر ذوالقرنین که به دست ابوالکلام آزاد نگاشته و توسط باستانی پاریزی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و هفت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و دو به انتشار رسیده و در نشر کورش چاپ گشته است. کوروش کبیر یا کوروش بزرگ پایه گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی بوده که در میان سال های پانصد و پنجاه و نه تا پانصد و بیست و نه قبل از میلاد بر مناطق گسترده ای از آسیا حکومت می نمایند . کوروش در استوانهٔ خویش که در بابل کشف گشته و خود را فرزند کمبوجیه که شاه بزرگ انشان و نوادهٔ کوروش و شاه بزرگ انشان از خانواده ای که در تمام عمر پادشاه بوده است معرفی می نماید.این کتاب از جمله نوشته های مشهور و بیاد ماندنی دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی می باشد که علاوه بر ترجمه مطالب اثر ذوالقرنین یا کوروش کبیر نگاشته ی مولانا ابوالکلام آزاد دانشمند مسلمان هندی و مترجم خویش همچنان مقدمه ای مفصل و مبسوط بر آن نوشته اند. برای خرید کتاب کوروش کبیر ذوالقرنین به لینک موجود مراجعه نمایید.

کوروش کبیر ذوالقرنین

دانلود کتاب کوروش کبیر ذوالقرنین